Efekt - Szkolenia

Szkolenie na Ładowarki Teleskopowe

Zapoznaj się z informacjami i dowiedz się więcej na temat szkolenia na Ładowarki Teleskopowe

Poznaj szczegóły

Szkolenie na Ładowarki Teleskopowe

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą ługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Cel szkolenia:


Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Program szkolenia:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • BHP
 • Bezpieczna wymiana butli gazowych
 • Zajęcia praktyczne

Egzamin:


Teoretyczny i praktyczny egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznegotyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją.


ZAPEWNIAMY:

 • Dogodne terminy
 • Szkolenia indywidualne
 • Szkolenia grupowe
 • Możliwość zrealizowania kursu w miejscu wskazanym przez klienta
 • Materiały szkoleniowe
 • Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • Egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
 • Uprawnienia do Bezpiecznej wymiany butli gazowej


Organizujemy kurs doszkalający dla operatorów posiadających imienne zezwolenia lub zaświadczenie o ukończonym szkoleniu , chcących zdać egzamin przed UDT. Cena to 720 zł, w tym zawarta jest opłata za egzamin

Zapisy na kurs na obsługę burt samowyładowczych - Bielsko-Biała | Katowice | Kraków