Efekt - Szkolenia

Centrum Certyfikacji Efekt

Nasza firma posiada licencję Centrum Certyfikacji

Posiadamy licencję

Centrum certyfikacji

Centrum Certyfikacji oferuje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z wdrożonymi w Jednostce Programami Certyfikacji. Wdrożone w Jednostce Programy Certyfikacji pozwalają na uzyskanie kwalifikacji dla operatorów maszyn i urządzeń technicznych jak: wozidła budowlane, wozidła technologiczne, maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przenośniki taśmowe, oraz inne maszyny i urządzenia o napędzie silnikowym, a także dla personelu wykonującego połączenia nierozłączne takie jak spawanie, lutowanie i zgrzewanie.

Opracowujemy również Programy Certyfikacji dla potwierdzenia kwalifikacji takich jak: sygnalista, hakowy, obsługa programów komputerowych, masaż klasyczny, jak również przedstawicieli handlowych.

Przykładowe certyfikaty znajdują się na stronie: centrumcertyfikacji.pl

certyfikat
Poznaj zakres

Centrum Certyfikacji

  • Egzamin kończący proces certyfikacji składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna egzaminu obejmuje pytania z zakresu dokumentacji urządzenia, jego budowy, obsługi, a także technologii robót. Część praktyczna sprawdza prawidłowe wykonanie przez operatora czynności przed rozpoczęciem pracy z maszyną, wykonanie pełnego cyklu pracy i obsługę maszyny po zakończeniu pracy. Na podstawie Programu Certyfikacji Operatorów Maszyn i Urządzeń Technicznych zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17024:2012 wydawane są certyfikaty w języku polskim i angielskim.
  • Na podstawie Programu Certyfikacji Operatorów Maszyn i Urządzeń Technicznych zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17024:2012 wydawane są certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Jednostka Certyfikująca osoby posiada wdrożony Program Certyfikacji dla operatorów maszyn i urządzeń technicznych w zakresie:

Wozideł budowlanych

Urządzeń do sortowania i uszlachetniania kruszyw - kruszarek

Zagęszczarek

Ubijaków wibracyjnych

Skrapiarek do nawierzchni bitumicznych

Betoniarek

Kombajnów zrębowych - harwesterów

Ciągników do zrywki nasiębiernej - forwarderów

Pił mechanicznych

Malowarek znaków na jezdni

Narzędzi elektrycznych

Narzędzi ręcznych o napędzie silnikowym

Rębaków do drewna

Obrabiarek CNC

Kompaktorów

Kombajnów zbożowych

Urządzeń sprzątających

Podestów ruchomych

Wózków widłowych

Układarek kostki brukowej

Suwnic

Sygnalisty

Hakowego