Efekt - Szkolenia

Kurs na Podesty Ruchome

Zapoznaj się z informacjami i dowiedz się więcej na temat szkolenia na Podesty Ruchome

Poznaj szczegóły

Kurs na Podesty Ruchome

Cel kursu:


Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych przejezdnych oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy

Program kursu:

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Budowa części mechanicznej i elektrycznej
 • Aparaty i urządzenia zabezpieczające
 • Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej
 • Obsługa i konserwacja
 • BHP
 • Zajęcia praktyczne

Uprawnienia:


Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi podestów ruchomych przejezdnych (wolnobieżnych, samojezdnych montowanych na pojeździe oraz przewoźnych).


Egzamin:


Teoretyczny i praktyczny egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego.


ZAPEWNIAMY:

 • Dogodne terminy
 • Szkolenia indywidualne
 • Szkolenia grupowe
 • Możliwość zrealizowania kursu w miejscu wskazanym przez klienta
 • Materiały szkoleniowe
 • Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • Egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
 • Uprawnienia do Bezpiecznej wymiany butli gazowej
 • Kursy na podesty ruchome odbywają się w systemie ciągłym, tzn. że osoby uczące się lub pracujące umawiają się z instruktorem w dogodnych dla nich terminach.
 • Szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub w grupach w zależności od zapotrzebowania.
 • Posiadamy programy szkoleniowe oraz Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
 • Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
 • Szkolenia przeprowadzamy również u zleceniodawcy na terenie całej Polski
 • Uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe, należy je odnawiać co okres 5 lat (w tym celu należy złożyć wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego).


Zapisy na kurs na obsługę burt samowyładowczych - Bielsko-Biała | Katowice