Efekt - Szkolenia

Kurs na Żurawie Wieżowe

Zapoznaj się z informacjami i dowiedz się więcej na temat szkolenia na Żurawie Wieżowe

Poznaj szczegóły

Kurs na Żurawie Wieżowe

Cel kursu:


Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi wieżowych w tym szybkomontujących - dolnoobrotowych oraz szynowych,. Kurs ma na celu nie tylko zdobycie kwalifikacji ale 100% przygotowanie naszego kursanta do bezpiecznej pracy na odpowiedzialnym stanowisku.

Warunki stawiane kandydatom:

 • Ukończone 18 lat
 • Orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
  pozytywny wynik badań psychotechnicznych

Program kursu:

 • Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących UTB podlegających dozorowi
 • Rodzaje UTB
 • Udźwig i grupa natężenia pracy
 • Pojęcia stateczności urządzenia
 • Współpraca z hakowym
 • Budowa żurawi
 • Mechanizmy i ich budowa
 • Wyposażenie elektryczne
 • Praca w specyficznych warunkach
 • BHP i pierwsza pomoc
 • Zajęcia praktyczne

Uprawnienia:


Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych oraz szybko montujących. Egzamin odbywa się na maszynach z którymi kursanci mieli do czynienia podczas kursu. Dla osób chcących podjąć pracę za granicą istnieje możliwość wykonania certyfikacji przez UDT w języku angielskim. Najlepszym kursantom po kursie oferujemy pracę oraz staż na wyżej wymienionych urządzeniach.


Egzamin:


Teoretyczny i praktyczny egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego.


ZAPEWNIAMY:

 • Dogodne terminy
 • Szkolenia indywidualne
 • Szkolenia grupowe
 • Możliwość zrealizowania kursu w miejscu wskazanym przez klienta
 • Materiały szkoleniowe
 • Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • Egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
 • Szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub w grupach w zależności od zapotrzebowania. Kurs na żurawie wieżowe stanowi niebywałą szansę do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych oraz dobrych zarobków w kraju i zagranicą
 • Po zdanym egzaminie przed komisją z UDT uczestnik otrzymuje kwalifikację zawodowe które uprawniają go do obsługi żurawi wieżowych, szybkomontujących oraz szynowych
 • Posiadamy programy szkoleniowe oraz Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
 • Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
 • Uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe, należy je odnawiać co okres 5 lat ( w tym celu należy złożyć wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego).
 • Szkolenia przeprowadzamy również u zleceniodawcy na terenie całej Polski


Zapisy na kurs na obsługę burt samowyładowczych - Bielsko-Biała | Katowice