Efekt - Szkolenia

Kurs na HDS

Zapoznaj się z informacjami i dowiedz się więcej na temat szkolenia na HDS

Poznaj szczegóły

Kurs na HDS

Cel kursu:


Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych (HDS). Żuraw przenośny często montowany na naczepach samochodów ciężarowych służy m.in. do załadunku i rozładunku wszelkiego typu materiałów. Obsługa wymaga odpowiednich kwalifikacji, które umożliwiają posługiwanie się wyżej wymienionym urządzeniem. Aby odbyć kurs i zostać operatorem HDS-a nie wymagane jest posiadanie uprawnień prawa jazdy kategorii C. Ośrodek dysponuje kilkoma żurawiami przenośnymi HDS o różnych parametrach dzięki temu uczestnicy szkolenia mogą poznać różnice między urządzeniami na których ćwiczą. Wszystkie HDS-y dostępne są dla naszych kursantów.

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy

Program kursu:

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o dźwignicach
 • Budowa i działanie żurawia przeładunkowego
 • Zagrożenia przy żurawiu
 • Obsługa zawiesi
 • BHP
 • zajęcia praktyczne
 • Ilość godzin teoretycznych: 8 godz.
 • Ilość godzin praktycznych: 2 godz.


Egzamin:


Teoretyczny i praktyczny egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznegotyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją.
Uprawnienia:
Po pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego oraz praktycznego przed komisją UDT kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi przenośnych (przeładunkowych oraz leśnych- w tym również w/w uprawnienie pozwala na obsługę żurawi stacjonarnych). Dla osób pragnących rozpocząć pracę za granicą istniej możliwość wykonania certyfikacji w języku angielskim, dokument wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

ZAPEWNIAMY:

 • Dogodne terminy
 • Szkolenia indywidualne
 • Szkolenia grupowe
 • Możliwość zrealizowania kursu w miejscu wskazanym przez klienta
 • Materiały szkoleniowe
 • Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • Egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
 • Uprawnienia do Bezpiecznej wymiany butli gazowej
 • Kursy na obsługę żurawi HDS odbywają się w systemie ciągłym, tzn. że osoby uczące się lub pracujące umawiają się z instruktorem w dogodnych dla nich terminach
 • Szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub w grupach w zależności od zapotrzebowania
 • Posiadamy programy szkoleniowe oraz Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach
 • Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
 • Szkolenia przeprowadzamy również u zleceniodawcy na terenie całej Polski


Zapisy na kurs na obsługę burt samowyładowczych - Bielsko-Biała | Katowice | Kraków