Efekt - Szkolenia

Kurs na Żurawie Samojezdne

Zapoznaj się z informacjami i dowiedz się więcej na temat szkolenia na Żurawie Samojezdne

Poznaj szczegóły

Kurs na Żurawie Samojezdne

Operator żurawi samojezdnych (bez żadnych ograniczeń, pozwala na obsługę żurawi przenośnych - przeładunkowych oraz leśnych w tym również żurawi stacjonarnych)

Cel kursu:


Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji na operatora żurawi samojezdnych kat. IIŻ oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Zajęcia praktyczne odbywają się w systemie 1:1, wykwalifikowany operator szkoli indywidualnie jednego kursanta, pozwala to na komfortowy i efektowny przekaz informacji. Szkolenie praktyczne odbywa się na żurawiach samojezdnych o różnej charakterystyce pracy oraz udźwigu. Głównym celem kursu jest nacisk na zajęcia praktyczne z racji niebezpieczeństwa jakie stwarza np. złe rozstawienie maszyny czy obsługa coraz to nowszej generacji komputerów. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w grupach lub indywidualnie uwarunkowane jest to potrzebami uczestników.

Warunki stawiane kandydatom:

 • decydując się na kurs na żurawie samojezdne, kandydat musi mieć skończone 18 lat.
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy" wymagany jest stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

Program kursu:

 • Budowa żurawi samojezdnych
 • Urządzenia zabezpieczające w żurawiu
 • Wyposażenie elektryczne
 • Obsługa żurawi samojezdnych
 • Praca w specyficznych warunkach
 • Zawiesia i sprzęt przeładunkowych
 • Dozór techniczny nad urządzeniami
 • BHP i pierwsza pomoc
 • Zajęcia praktyczne

Zaświadczenia:


Uczestnik kursu otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi żurawi samojezdnych wydane przez UDT. Jak w przypadku innych sprzętów UTB istnieje możliwość tłumaczenia uprawnień na język angielski poprzez wydanie stosownego dokumentu przez UDT - certyfikacja. Po zakończeniu kursu, operator nabędzie uprawnienia do obsługi żurawi samojezdnych bez ograniczeń co do typu lub marki oraz do obsługi żurawi przenośnych HDS


Egzamin:


Teoretyczny i praktyczny egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego.


ZAPEWNIAMY:

 • Dogodne terminy
 • Szkolenia indywidualne
 • Szkolenia grupowe
 • Możliwość zrealizowania kursu w miejscu wskazanym przez klienta
 • Materiały szkoleniowe
 • Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • Egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
 • Uprawnienia do Bezpiecznej wymiany butli gazowej
 • Szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub w grupach w zależności od zapotrzebowania.
 • Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
 • Posiadamy programy szkoleniowe oraz Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
 • Uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe, należy je odnawiać co okres 5 lat ( w tym celu należy złożyć wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego).
 • Szkolenia przeprowadzamy również u zleceniodawcy na terenie całej Polski


UWAGA!!!
Przy pozytywnym wyniku egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi samojezdnych (bez żadnych ograniczeń, pozwala na obsługę żurawi przenośnych - przeładunkowych oraz leśnych w tym również