Efekt - Szkolenia

Kurs na Wózki Widłowe

Zapoznaj się z informacjami i dowiedz się więcej na temat szkolenia na Wózki Widłowe

Poznaj szczegóły

Kurs na Wózki Widłowe

Kurs na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem.

Cel kursu:


Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim
 • minimum wykształcenie podstawowe

Program kursu:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • BHP
 • Bezpieczna wymiana butli gazowych
 • zajęcia praktyczne


Egzamin:


Teoretyczny oraz praktyczny egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego


ZAPEWNIAMY:

 • Dogodne terminy
 • Szkolenia indywidualne
 • Szkolenia grupowe
 • Możliwość zrealizowania kursu w miejscu wskazanym przez klienta
 • Materiały szkoleniowe
 • Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • Egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
 • Uprawnienia do Bezpiecznej wymiany butli gazowej
 • Organizujemy kurs doszkalający dla operatorów posiadających imienne zezwolenia lub zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, chcących zdać egzamin przed UDT. Cena to 620 zł, w tym zawarta jest opłata za egzamin
 • Kursy na wózki widłowe odbywają się w systemie ciągłym, tzn. że osoby uczące się lub pracujące umawiają się z instruktorem w dogodnych dla nich terminach
 • Szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub w grupach w zależności od zapotrzebowania. Kurs na wózki widłowe stanowi niebywałą szansę do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych
 • Posiadamy programy szkoleniowe Akademii Urzędu Dozoru Technicznego oraz Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
 • Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
 • Szkolenia przeprowadzamy również u zleceniodawcy na terenie całej Polski
 • Uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe, należy je odnawiać co okres 10 lat ( w tym celu należy złożyć wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego).


Zapisy na kurs na obsługę wózków widłowych - Bielsko-Biała | Katowice | Kraków