Efekt - Szkolenia

Kurs na Obsługa Suwnic

Zapoznaj się z informacjami i dowiedz się więcej na temat szkolenia na Obsługa Suwnic

Poznaj szczegóły

Kurs na Obsługa Suwnic

Suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia oraz specjalnego przeznaczenia. (Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawnia również do obsługi wciągników i wciągarek ogólnego lub specjalnego przeznaczenia).

 • Ilość godzin teoretycznych: 24 godz.
 • Ilość godzin praktycznych: 10 godz


Program kursu:

 • Ogólne wiadomości o dźwignicach
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Maszynoznastwo specjalistyczne
 • Eksploatacja
 • BHP
 • zajęcia praktyczne
 • Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne.

ZAPEWNIAMY:

 • Dogodne terminy
 • Szkolenia grupowe
 • Możliwość zrealizowania kursu w miejscu wskazanym przez klienta
 • Materiały szkoleniowe
 • Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • Egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
 • Posiadamy programy szkoleniowe Akademii Urzędu Dozoru Technicznego oraz Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
 • Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
 • Szkolenia przeprowadzamy również u zleceniodawcy na terenie całej Polski
 • " Uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe, należy je odnawiać co okres 5 lat ( w tym celu należy złożyć wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego).


Zapisy na kurs na obsługę wózków widłowych - Bielsko-Biała | Katowice | Kraków