Efekt - Szkolenia

Kurs na Kosy i pilarki spalinowe

Zapoznaj się z informacjami i dowiedz się więcej na temat szkolenia na Kosy i pilarki spalinowe

Poznaj szczegóły

Kurs na Kosy i pilarki spalinowe

Cel kursu:


Kosy spalinowe - Celem kursu jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy z tymi urządzeniami

Pilarki spalinowe - Celem kursu jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych - łańcuchowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Warunki stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych


Program kursu:

  • budowa kos spalinowych/pilarek spalinowych
  • obsługa i konserwacja
  • BHP
  • zajęcia praktyczne
  • Ilość godzin teoretycznych - 4 godz.
  • Ilość godzin praktycznych - 4 godz.


Zaświadczenie: Zaświadczenie MEN o uzyskaniu uprawnień do obsługi kos spalinowych.

Zapisy na kurs na obsługę wózków widłowych - Bielsko-Biała | Katowice | Kraków