Efekt - Szkolenia

Kurs na Konserwacja Dźwignic

Zapoznaj się z informacjami i dowiedz się więcej na temat szkolenia na Konserwacja Dźwignic

Poznaj szczegóły

Kurs na Konserwacja Dźwignic

Osoby konserwujące urządzenia dźwignicowe, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym, powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat
  • co najmniej wielomiesięczna praktyka przy konserwacji lub naprawach dźwignic
  • wykształcenie odpowiednie do danej specjalności lub pokrewne, dające gwarancję posiadania wiedzy w zakresie zgodnym z wytycznymi UDT


Kursy organizowane przez Ośrodek dotyczą wszystkich kategorii uprawnień i pełnego zakresu typów dźwignic. Zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic, w drodze postępowania kwalifikacyjnego wydają oddziały UDT.