Efekt - Szkolenia

Kurs na Instalacje sieci i instalacje energetyczne

Zapoznaj się z informacjami i dowiedz się więcej na temat szkolenia na Instalacje sieci i instalacje energetyczne

Poznaj szczegóły

Kurs na Instalacje sieci i instalacje energetyczne

Samodzielną eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych mogą się zajmować tylko osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących stanowisk pracy:

  • dozoru /D/, do których zalicza się stanowiska pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace przy urządzeniach energetycznych
  • eksploatacji /E/, do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace przy urządzeniach energetycznych. Wykaz stanowisk pracy dla osób "dozoru" i "eksploatacji" ustala pracodawca


Rozróżnia się prace przy urządzeniach energetycznych w zakresie:

  • obsługi
  • konserwacji
  • remontów
  • kontrolno-pomiarowym
  • montażu.


Rodzaje urządzeń, sieci i instalacji energetycznych przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji:

  • Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
  • Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe. /szczegółowy zakres określa rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i P S z 28.04.2003 r. - Dz.U.nr 89, poz.828 / Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wydaje świadectwo kwalifikacyjne w powyższym zakresie, na okres 5 lat, na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu. Świadectwa kwalifikacyjne wydane bezterminowo na podstawie znowelizowanych przepisów zachowują ważność przez okres 5 lat od 02.05.2005 r. / Ustawa o zmianie ustawy - Prawo Energetyczne - Dz.U.nr.62 poz. 552 z 18.04.2005 /.


Kursy 1-dniowe, organizowane przez Ośrodek, przygotowują do egzaminów kwalifikacyjnych w powyższych 3 grupach na stanowiska eksploatacji /E/ i dozoru /D/, w zakresie określonym przez wnioskodawcę. Obecny stan prawny nie stwarza formalnych ograniczeń w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej dla osób przystępujących do egzaminów.