mob: 796 526 260 lub 796 002 554
Aktualnie znajdujesz się na: Szkolenia - Wózki widłowe - kurs
KURS
na Wózki widłowe
Kurs na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem ..
Kurs na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem.

Cel szkolenia:
Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Warunki stawiane kandydatom:
 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

 • minimum wykształcenie podstawowe
 • Program szkolenia:
 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • BHP
 • Bezpieczna wymiana butli gazowych
 • zajęcia praktyczne
Egzamin:
Teoretyczny oraz praktyczny egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego


ZAPEWNIAMY:
 • Dogodne terminy
 • Szkolenia indywidualne
 • Szkolenia grupowe
 • Możliwość zrealizowania kursu w miejscu wskazanym przez klienta
 • Materiały szkoleniowe
 • Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • Egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
 • Uprawnienia do Bezpiecznej wymiany butli gazowej

 • Organizujemy kurs doszkalający dla operatorów posiadających imienne zezwolenia lub zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, chcących zdać egzamin przed UDT. Cena to 480 zł, w tym zawarta jest opłata za egzamin

 • Kursy na wózki widłowe odbywają się w systemie ciągłym, tzn. że osoby uczące się lub pracujące umawiają się z instruktorem w dogodnych dla nich terminach
 • Szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub w grupach w zależności od zapotrzebowania. Kurs na wózki widłowe stanowi niebywałą szansę do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych
 • Posiadamy programy szkoleniowe Akademii Urzędu Dozoru Technicznego oraz Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
 • Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
 • Szkolenia przeprowadzamy również u zleceniodawcy na terenie całej Polski
 • Uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe, należy je odnawiać co okres 10 lat ( w tym celu należy złożyć wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego).
Zapisy na kurs na obsługę wózków widłowych - Bielsko-Biała | Katowice | Kraków
Przeprowadzamy również przeglądy konserwatorskie
Realizacja pro-społecznych projektów
Aktywnie angażujemy się również w realizację pro-społecznych projektów skierowanych do różnych grup ludności m. in. osób bezrobotnych, pracujących i niepełnosprawnych. Celem podejmowanych inicjatyw jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich.
Prowadząc swoją działalność współpracujemy z różnymi instytucjami, głównie działającymi z obszarze rynku pracy. Bezstresowo z pełną dbałością o klienta przygotowuje uczestników szkoleń do pełnienia obowiązków odpowiedzialnego i świadomego operatora urządzeń transportu bliskiego
KONTAKT
EFEKT SZKOLENIA
O FIRMIE
GALERIA
DOKUMENTY DO POBRANIA
KONTAKT
ZOBACZ SZKOLENIA
Kurs na Wózki widłowe - poznaj szczegóły
EFEKT STRONA:
NASZE ODDZIAŁY:
Legionów 26/28
43-300 Bielsko-Biała
budynek 'G'
Klimczoka 6
40-857 Katowice,
II piętro pokój 23
Ikara 157
Częstochowa,
budynek E
KONTAKT:
Bielsko-Biała: 33 444 66 26
tel. 796-526-260
Katowice: 32 720 63 36
tel. 796-002-554
Częstochowa: 34 343-59-58
tel. 796-526-260
nazwa_pliku
nazwa_pliku_2
file3