mob: 796 526 260 lub 796 002 554
Aktualnie znajdujesz się na: Szkolenia - instalacji sieci i instalacji energetycznych - kurs
KURS
na obsługę instalacji sieci i instalacji energetycznych
w zakresie eksploatacji urządzeń sieci i instalacji energetycznych


Samodzielną eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych mogą się zajmować tylko osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących stanowisk pracy::
 • dozoru /D/, do których zalicza się stanowiska pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace przy urządzeniach energetycznych
 • eksploatacji /E/, do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace przy urządzeniach energetycznych. Wykaz stanowisk pracy dla osób "dozoru" i "eksploatacji" ustala pracodawca


 • Rozróżnia się prace przy urządzeniach energetycznych w zakresie:
  • obsługi
  • konserwacji
  • remontów
  • kontrolno-pomiarowym
  • montażu.


  Rodzaje urządzeń, sieci i instalacji energetycznych przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji:
  • Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
  • Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe. /szczegółowy zakres określa rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i P S z 28.04.2003 r. - Dz.U.nr 89, poz.828 / Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wydaje świadectwo kwalifikacyjne w powyższym zakresie, na okres 5 lat, na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu. Świadectwa kwalifikacyjne wydane bezterminowo na podstawie znowelizowanych przepisów zachowują ważność przez okres 5 lat od 02.05.2005 r. / Ustawa o zmianie ustawy - Prawo Energetyczne - Dz.U.nr.62 poz. 552 z 18.04.2005 /.
  Kursy 1-dniowe, organizowane przez Ośrodek, przygotowują do egzaminów kwalifikacyjnych w powyższych 3 grupach na stanowiska eksploatacji /E/ i dozoru /D/, w zakresie określonym przez wnioskodawcę. Obecny stan prawny nie stwarza formalnych ograniczeń w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej dla osób przystępujących do egzaminów.

Przeprowadzamy również przeglądy konserwatorskie
Realizacja pro-społecznych projektów
Aktywnie angażujemy się również w realizację pro-społecznych projektów skierowanych do różnych grup ludności m. in. osób bezrobotnych, pracujących i niepełnosprawnych. Celem podejmowanych inicjatyw jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich.
Prowadząc swoją działalność współpracujemy z różnymi instytucjami, głównie działającymi z obszarze rynku pracy. Bezstresowo z pełną dbałością o klienta przygotowuje uczestników szkoleń do pełnienia obowiązków odpowiedzialnego i świadomego operatora urządzeń transportu bliskiego
KONTAKT
EFEKT SZKOLENIA
O FIRMIE
GALERIA
DOKUMENTY DO POBRANIA
KONTAKT
ZOBACZ SZKOLENIA
Kurs na Obsługę instalacji sieci i instalacji energetycznych - czytaj
EFEKT STRONA:
NASZE ODDZIAŁY:
Legionów 26/28
43-300 Bielsko-Biała
budynek 'G'
Klimczoka 6
40-857 Katowice,
II piętro pokój 23
Ikara 157
Częstochowa,
budynek E
KONTAKT:
Bielsko-Biała: 33 444 66 26
tel. 796-526-260
Katowice: 32 720 63 36
tel. 796-002-554
Częstochowa: 34 343-59-58
tel. 796-526-260
nazwa_pliku
nazwa_pliku_2
file3