mob: 796 526 260 lub 796 002 554
Aktualnie znajdujesz się na: Szkolenia - Podesty Ruchome - kurs
KURS
na Podesty Ruchome
Szkolenie obsługi podestów ruchomych przejezdnych
Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych przejezdnych oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Warunki stawiane kandydatom:
 • ukończone 18 lat
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy

 • Program szkolenia:
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Budowa części mechanicznej i elektrycznej
 • Aparaty i urządzenia zabezpieczające
 • Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej
 • Obsługa i konserwacja
 • BHP
 • Zajęcia prektyczne

Uprawnienia:
Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi podestów ruchomych przejezdnych (wolnobieżnych, samojezdnych montowanych na pojeździe oraz przewoźnych).
Egzamin:
Teoretyczny i praktyczny egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego.


ZAPEWNIAMY:
 • Dogodne terminy
 • Szkolenia indywidualne
 • Szkolenia grupowe
 • Możliwość zrealizowania kursu w miejscu wskazanym przez klienta
 • Materiały szkoleniowe
 • Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • Egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
 • Uprawnienia do Bezpiecznej wymiany butli gazowej
 • Kursy na podesty ruchome odbywają się w systemie ciągłym, tzn. że osoby uczące się lub pracujące umawiają się z instruktorem w dogodnych dla nich terminach.
 • Szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub w grupach w zależności od zapotrzebowania.
 • Posiadamy programy szkoleniowe oraz Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
 • Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
 • Szkolenia przeprowadzamy również u zleceniodawcy na terenie całej Polski
 • Uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe, należy je odnawiać co okres 5 lat (w tym celu należy złożyć wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego).


 • Zapisy na kurs na obsługę burt samowyładowczych - Bielsko-Biała | Katowice
Przeprowadzamy również przeglądy konserwatorskie
Realizacja pro-społecznych projektów
Aktywnie angażujemy się również w realizację pro-społecznych projektów skierowanych do różnych grup ludności m. in. osób bezrobotnych, pracujących i niepełnosprawnych. Celem podejmowanych inicjatyw jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich.
Prowadząc swoją działalność współpracujemy z różnymi instytucjami, głównie działającymi z obszarze rynku pracy. Bezstresowo z pełną dbałością o klienta przygotowuje uczestników szkoleń do pełnienia obowiązków odpowiedzialnego i świadomego operatora urządzeń transportu bliskiego
KONTAKT
EFEKT SZKOLENIA
O FIRMIE
GALERIA
DOKUMENTY DO POBRANIA
KONTAKT
ZOBACZ SZKOLENIA
Kurs na Podesty ruchome - poznaj szczegóły
EFEKT STRONA:
NASZE ODDZIAŁY:
Legionów 26/28
43-300 Bielsko-Biała
budynek 'G'
Klimczoka 6
40-857 Katowice,
II piętro pokój 23
Ikara 157
Częstochowa,
budynek E
KONTAKT:
Bielsko-Biała: 33 444 66 26
tel. 796-526-260
Katowice: 32 720 63 36
tel. 796-002-554
Częstochowa: 34 343-59-58
tel. 796-526-260
nazwa_pliku
nazwa_pliku_2
file3