mob: 796 526 260 lub 796 002 554
Aktualnie znajdujesz się na: Szkolenia - HDS - kurs
KURS
na HDS
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych (HDS).
Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych (HDS). Żuraw przenośny często montowany na naczepach samochodów ciężarowych służy m.in. do załadunku i rozładunku wszelkiego typu materiałów. Obsługa wymaga odpowiednich kwalifikacji, które umożliwiają posługiwanie się wyżej wymienionym ądzeniem. Aby odbyć szkolenie i zostać operatorem HDS-a nie wymagane jest posiadanie uprawnień prawa jazdy kategorii C. Ośrodek dysponuje kilkoma żurawiami przenośnymi HDS o różnych parametrach dzięki temu uczestnicy szkolenia mogą poznać różnice między urządzeniami na których ćwiczą. Wszystkie HDS-y dostępne są dla naszych kursantów.

Warunki stawiane kandydatom:
 • ukończone 18 lat
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy

 • Program szkolenia:
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o dźwignicach
 • Budowa i działanie żurawia przeładunkowego
 • Zagrożenia przy żurawiu
 • Obsługa zawiesi
 • BHP
 • zajęcia praktyczne
Ilość godzin teoretycznych: 8 godz.
Ilość godzin praktycznych: 2 godz.
Egzamin:
Teoretyczny i praktyczny egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznegotyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją.
Uprawnienia:
Po pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego oraz praktycznego przed komisją UDT kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi przenośnych (przeładunkowych oraz leśnych- w tym również w/w uprawnienie pozwala na obsługę żurawi stacjonarnych). Dla osób pragnących rozpocząć pracę za granicą istniej możliwość wykonania certyfikacji w języku angielskim, dokument wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZAPEWNIAMY:
 • Dogodne terminy
 • Szkolenia indywidualne
 • Szkolenia grupowe
 • Możliwość zrealizowania kursu w miejscu wskazanym przez klienta
 • Materiały szkoleniowe
 • Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • Egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
 • Kursy na żurawi przenośnych HDS odbywają się w systemie ciągłym, tzn. że osoby uczące się lub pracujące umawiają się z instruktorem w dogodnych dla nich terminach
 • Szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub w grupach w zależności od zapotrzebowania
 • Posiadamy programy szkoleniowe oraz Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach
 • Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
 • Szkolenia przeprowadzamy również u zleceniodawcy na terenie całej Polski
Zapisy na kurs na obsługę burt samowyładowczych - Bielsko-Biała | Katowice | Kraków
Przeprowadzamy również przeglądy konserwatorskie
Realizacja pro-społecznych projektów
Aktywnie angażujemy się również w realizację pro-społecznych projektów skierowanych do różnych grup ludności m. in. osób bezrobotnych, pracujących i niepełnosprawnych. Celem podejmowanych inicjatyw jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich.
Prowadząc swoją działalność współpracujemy z różnymi instytucjami, głównie działającymi z obszarze rynku pracy. Bezstresowo z pełną dbałością o klienta przygotowuje uczestników szkoleń do pełnienia obowiązków odpowiedzialnego i świadomego operatora urządzeń transportu bliskiego
KONTAKT
EFEKT SZKOLENIA
O FIRMIE
GALERIA
DOKUMENTY DO POBRANIA
KONTAKT
ZOBACZ SZKOLENIA
Kurs na HDS - poznaj szczegóły
EFEKT STRONA:
NASZE ODDZIAŁY:
Legionów 26/28
43-300 Bielsko-Biała
budynek 'G'
Klimczoka 6
40-857 Katowice,
II piętro pokój 23
Ikara 157
Częstochowa,
budynek E
KONTAKT:
Bielsko-Biała: 33 444 66 26
tel. 796-526-260
Katowice: 32 720 63 36
tel. 796-002-554
Częstochowa: 34 343-59-58
tel. 796-526-260
nazwa_pliku
nazwa_pliku_2
file3