mob: 796 526 260 lub 796 002 554
Aktualnie znajdujesz się na: Szkolenia - Konserwacji dźwignic - kurs
KURS
na obsługę konserwacji dźwignic
Osoby konserwujące urządzenia dźwignicowe, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym, powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne.


Osoby konserwujące urządzenia dźwignicowe, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym, powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne.

Warunki uczestnictwa w kursie:
  • ukończone 18 lat
  • co najmniej wielomiesięczna praktyka przy konserwacji lub naprawach dźwignic
  • wykształcenie odpowiednie do danej specjalności lub pokrewne, dające gwarancję posiadania wiedzy w zakresie zgodnym z wytycznymi UDT


Kursy organizowane przez Ośrodek dotyczą wszystkich kategorii uprawnień i pełnego zakresu typów dźwignic. Zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic, w drodze postępowania kwalifikacyjnego wydają oddziały UDT.

Przeprowadzamy również przeglądy konserwatorskie
Realizacja pro-społecznych projektów
Aktywnie angażujemy się również w realizację pro-społecznych projektów skierowanych do różnych grup ludności m. in. osób bezrobotnych, pracujących i niepełnosprawnych. Celem podejmowanych inicjatyw jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich.
Prowadząc swoją działalność współpracujemy z różnymi instytucjami, głównie działającymi z obszarze rynku pracy. Bezstresowo z pełną dbałością o klienta przygotowuje uczestników szkoleń do pełnienia obowiązków odpowiedzialnego i świadomego operatora urządzeń transportu bliskiego
KONTAKT
EFEKT SZKOLENIA
O FIRMIE
GALERIA
DOKUMENTY DO POBRANIA
KONTAKT
ZOBACZ SZKOLENIA
Kurs na Obsługę konserwacji dźwignic - czytaj
EFEKT STRONA:
NASZE ODDZIAŁY:
Legionów 26/28
43-300 Bielsko-Biała
budynek 'G'
Klimczoka 6
40-857 Katowice,
II piętro pokój 23
Zakopiańska 9
Kraków,
pokój 505
KONTAKT:
Bielsko-Biała: 33 444 66 26
tel. 796-526-260
Katowice: 32 720 63 36
tel. 796-002-554
Kraków: 12 397-77-34
tel. 796-002-554
nazwa_pliku
nazwa_pliku_2
file3